Kurs ADVANCED NITROX

Pierwsze i jedno z najważniejszych szkoleń, wprowadzające w tajniki nurkowań z sufitem dekompresyjnym. Program przeznaczony jest dla nurków chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu użycia mieszanin oddechowych typu Nitrox oraz nabyć wiedzę w dziedzinie dekompresji i zastosowania Tlenu. Nauczysz się również obsługi, dodatkowej butli bocznej – stage. Szkolenie ukierunkowane jest na rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, jakie powinien posiadać nurek, wykonujący nurkowania dekompresyjne na maksymalną głębokość 42m.

Program obejmuje wiedze z zakresu, jak zaplanować oraz wykonać zgodnie z procedurami, nurkowanie dekompresyjne na głębokość nie większą niż 42m z akcelerowaną dekompresją.
Zajęcia obejmują między innymi zagadnienia i umiejętności z zakresu:

• planowania dekompresji w różnych systemach,

• właściwości gazów,

• ratownictwa nurkowego,

• potencjalnych niebezpieczeństw w nurkowaniach dekompresyjnych,

• konfiguracji sprzętowej nurków technicznych,

• poprawnej obsługi sprzętu z dodatkową butlą typu stage,

• poprawnych technik poruszania się wodzie: modyfikowany kraul, żabka, modyfikowana żabka oraz pływanie do tyłu (backkick) i helikopter,

• prowadzenie wynurzania ze zmienną prędkością,

• teoria dekompresji,

• komputery w nurkowaniach dekompresyjnych,

• prawidłowego działania w sytuacjach stresowych i inne.