Kurs Podwodna Nawigacja

Kurs ten nauczy Cię nawigacji przy pomocy kompasu oraz dowiesz się w jaki sposób prowadzić naturalną nawigację, oszacowywać odległość, nawigować według różnych wzorów, odszukiwać drogę do określonych punktów, oraz jak wrócić do punktu wyjścia. Podstawowym celem kursów specjalistycznych
prowadzonych przez nas jest wyposażenie każdego kursanta w niezbędne umiejętności w przyjaznych, ciekawych warunkach.

W cenie szkolenia:

  • Obsługę instruktorską
  • Kompas na czas trwania kursu
  • Zajęcia w wodach otwartych
  • Opłatę egzaminacyjną
  • Certyfikat w wersji elektronicznej
  • Sprzęt nurkowy

Opłata nie obejmuje:

  • Transportu na miejsce nurkowania.